צימר בשלוכזה , דירות בשלוכזה,העיירה שלוכזה נכתבת גם שלוכזי