צימר בלנצקירש , דירות בלנצקירש,העיירה לנצקירש נכתבת גם לנצקירך