צימרים ביער השחור,דירות ביער השחור,מלונות ביער השחור,בעיירות טיטיזה,שלוכזה,פלדברג,הינטרצרטן,לנצקירש,טודטנאו,ברנאו,ברייטנאו,דירות בדרך הרומנטית,דירות בבאדן באדן,דירות בחבל אלזס,לינה בשדה התעופה של פרנקפורט,לינה בלגולנד,דירות במינכן,לינה ליד שדה התעופה של באזל מולהאוס,דירות באגם קונסטנץ,דירות באירופה פארק,השכרת רכב הזולה ביותר ביער השחור

              דירות בטיטיזה                               דירות בפלדברג                        דירות בברנאו                           דירות בשלוכזה
       

                דירות בלנצקירש                        דירות בטודטנאו                         דירות בהינטרצרטן                      דירות בברייטנאו
     

       דירות באירופה פארק               דירות בזזבכולדן ליד באדן באדן       לינה סמוך לשדה בפרנקפורט         דירות בבאדן באדן
    

לינה סביב השדה במולהאוס באזל     דירות בחבל אלזס ודרך היין               דירות באגם קונסטנץ                       לינה בלגולנד

    

     עוד לינות סביב שדות תעופה             השכרת רכב הזולה ביותר ביער השחור           דירות בדרך הרומנטית                           דירות במינכן