צימר בטיטיזה , דירות בטיטיזה,חלק מהציבור בארץ קורא לעיירה טיטיזה , טיטיזי